De Nederlandse waterschappen hebben samen in 2016 voor meer dan 2,7 miljard euro aan heffingen opgelegd. Dat is 2,3 procent meer dan in 2015.

Het totaalbedrag lag vorig jaar 60 miljoen euro hoger dan het jaar ervoor, de waterschappen verwachten dat er in 2017 nog eens 26 miljoen euro bijkomt.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag. Het bureau heeft de jaarrekening van de 22 waterschappen doorgenomen.

De inkomsten van de waterschappen vallen uiteen in twee delen, die samenhangen met hun twee hoofdtaken. De ene is het beheren van het watersysteem, kort gezegd het zorgen voor droge voeten. De ander is de afvalwaterzuivering.

Heffingen die samenhingen met het systeembeheer brachten vorig jaar 1,4 miljard euro in het laatje, de overige 1,3 miljard kwam uit afvalzuiveringsheffingen.

Het beeld verschilt wel sterk per waterschap, al naar gelang de geografische ligging. Zo legde hoogheemraadschap Delfland 136 miljoen euro aan heffingen op die te maken hadden met afvalzuivering en maar 100 miljoen in het kader van het systeembeheer. Dat is te verklaren door de aanwezigheid van twee grote afvalwaterzuiveringsinstallaties in het gebied.

Bezittingen

De waterschappen hadden aan het eind van vorig jaar in totaal 9 miljard euro aan bezittingen. Dit bedrag is sinds 2010 met ruim 1,1 miljard euro toegenomen. Dat komt vooral door investeringen in grond- weg- en waterbouwkundige werken.

Het gaat dan bijvoorbeeld om waterkeringen, gemalen en zuiveringsinstallaties; die vallen allemaal onder de bezittingen van de waterschappen.

Inkomsten heffingen per waterschap