De transportsector heeft, mede door de aantrekkende economie, over werk niet te klagen. Keerzijde is dat er meer vraag is naar personeel en dat bedrijven daar moeilijker aan kunnen komen.

Volgens een kwartaalrapport van brancheorganisatie TLN ligt de bedrijvigheid in de sector op het hoogste niveau in zes jaar.

Uit het onderzoek blijkt ook dat bijna vier op de tien bedrijven in het tweede kwartaal van dit jaar hinder hebben ondervonden van een tekort aan arbeidskrachten. 

Vergrijzing

Naast de aantrekkende economie, waardoor weer meer vracht moet worden vervoerd, speelt ook de vergrijzing de sector parten.

De groei zit vooral bij het aantal leveringen in de sierteeltsector. Ook bouwmaterialen moeten veelvuldig worden getransporteerd.

Volgens TLN, dat 5.500 leden telt, hebben er in de afgelopen tien jaar niet zo veel vacatures opengestaan als op dit moment, ondanks verschillende ''succesvolle" wervingstrajecten.

Opkrabbelen

De transportsector is volgens TLN nog altijd aan het opkrabbelen van de crisis. Het omzetniveau is ten opzichte van het voorgaande kwartaal gestegen. Wat betreft winstgevendheid is het hoogste punt sinds eind 2015 bereikt.

Volgens TLN heeft de sector na de crisis weer wat vet op de botten nodig. In de komende jaren staan transporteurs voor ''stevige investeringen" in onder meer duurzaam en schoner materieel.