DEN HAAG - Het kabinet schuift wederom een besluit over de nieuwe, strengere WAO voor zich uit. Minister Brinkhorst van Economische Zaken stelde vrijdag na afloop van de ministerraad dat dinsdag nog met verzekeraars, werkgevers en de vakbeweging wordt gesproken. Struikelblok vormt de bekostiging van de verzekeringen voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten.

Een maand geleden ontstond voor het kabinet een probleem omdat de uitkeringsinstantie UWV aangaf niet op tijd klaar te zijn voor het nieuwe WAO-stelsel dat volgend jaar moet ingaan. Sindsdien pleiten onder meer de sociale partners ervoor de uitkeringen voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten over te laten aan particuliere verzekeraars. Die willen echter dat het kabinet eerst met geld over de brug komt.