DEN HAAG - De explosieve stijging van de grondprijzen dreigt de Nederlandse woningmarkt te ontwrichten. Daarvoor heeft de NVB, de brancheorganisatie voor bouwers en ontwikkelaars, donderdag gewaarschuwd. De hoge grondkosten maken de woningbouw duurder, waardoor starters nauwelijks meer aan een huis komen en de doorstroming stagneert.

Sinds 1997 zijn de grondkosten voor een modale woning meer dan verdrievoudigd. Gevolg is dat huizenkopers gemiddeld al 90.000 euro kwijt zijn voor de grond. Een modale nieuwbouwwoning kostte vorig jaar 262.000 euro.

De NVB wijst met de beschuldigende vinger naar de overheid. Die heeft de ruimtelijke ordening de afgelopen in de ,,wurggreep'' gehouden door voor nieuwbouw beschikbare grond schaars te houden.