De Friese gemeenten Ameland, Ferwerderadiel, Dongeradeel en Kollumerland willen hun belang in Eneco behouden.

Dat staat in een brief die de colleges van burgemeester en wethouders van het kwartet hebben opgesteld. Ze zijn er allerminst zeker van dat bij een verkoop van de stukken het beleid omtrent duurzaamheid van Eneco blijft gehandhaafd.

De Friese gemeenten hebben er begrip voor dat andere gemeenten wel willen verkopen. Ze opteren daarbij voor een tussenoplossing waarbij aandeelhouders tot maximaal 45 procent van de aandelen kunnen verkopen. Zo zouden zij voldoende invloed houden om het beleid van Eneco te handhaven.

Eneco is in handen van in totaal 53 Nederlandse gemeenten. Die kijken naar hun aandeelhouderschap vanwege de recente splitsing van Eneco in een netwerk- en een leverbedrijf. Daardoor staat het aandeelhouders vrij om de stukken te verkopen.

Een ruime meerderheid van de aandeelhouders maakte al bekend hun belang van de hand te willen doen, waaronder Rotterdam, Den Haag en Dordrecht. Het kwartet Friese gemeenten heeft een gezamenlijk belang van minder dan 2 procent.