Werknemers van de ANWB krijgen er de komende tijd stapsgewijs 5,5 procent salaris bij. De automobilistenorganisatie heeft daarover een akkoord bereikt met de vakbonden.

De leden van de bonden moeten er nog wel mee instemmen, meldt FNV donderdag.

De cao bij de ANWB was al anderhalf jaar geleden verlopen, zegt een woordvoerder van de vakbond. Het overleg verliep dan ook vrij moeizaam. Toch is uiteindelijk een onderhandelingsresultaat bereikt.

De nieuwe cao geldt voor vierduizend mensen, bij onderdelen variërend van de Wegenwacht tot de ANWB-winkels, en heeft een looptijd van drie jaar. Behalve meer loon krijgen alle werknemers onder meer een scholingsbudget van 700 euro per jaar.

Daar staat tegenover dat de bonden water bij de wijn hebben moeten doen wat betreft het inleveren van leeftijdsdagen en arbeidstijdverkorting. Maar dankzij aanvullende afspraken blijven de effecten daarvan volgens FNV binnen de perken.

Zo kunnen oudere werknemers hun scholingsbudget gebruiken om extra vrije tijd te kopen. En de arbeidstijdverkorting blijft behouden voor mensen met zware beroepen, bijvoorbeeld bij de Wegenwacht of Alarmcentrale waar met 24-uursroosters wordt gewerkt.