Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tegen goederenvervoerder DB Cargo een boete van 130.000 euro geëist.

Het spoorbedrijf zou de regels voor het vervoer en de opslag van gevaarlijke stoffen op het spoor niet hebben nageleefd, stelt het OM woensdag. Het bedrijf was eerder al eens veroordeeld voor soortgelijke feiten.

Uit onderzoek blijkt dat DB Cargo begin 2013 tweemaal een afwijking groter dan vijf minuten van de dienstregeling op het spoor van een chloortrein niet heeft gemeld.

Dat is in zo'n geval verplicht, zodat de hulpdiensten in geval van nood een precieze inschatting kunnen maken waar welke gevaarlijke stoffen zich op het spoor bevinden. "Zij kunnen dan maatregelen nemen om eventuele schade en risico's voor mens en omgeving te beperken", benadrukt het OM.

Documentatie

Ook bleek bij controles van treinen met gevaarlijke stoffen op diverse rangeerterreinen dat documentatie over de inhoud van wagons onvolledig of niet aanwezig was.

Verder moeten wagons met gevaarlijke stoffen iedere acht uur gecontroleerd worden om de risico's te beperken. Bij twee controles in 2015 is geconstateerd dat het bedrijf de wagons op een rangeerterrein niet iedere acht uur heeft gecontroleerd.

Ernstige feiten

Volgens het OM gaat het om ''ernstige feiten''. "Het gaat om de persoonlijke veiligheid van mensen, de veiligheid van goederen en het voorkomen van schade aan het milieu", aldus de officieren van justitie.

"DB Cargo is een professionele speler waarvan je mag verwachten dat ze de regels voor het transport van gevaarlijke stoffen kent en naleeft."

Verantwoordelijkheid

Het bedrijf moet ervoor zorgen dat de werknemers de regels kennen en ook naleven. DB Cargo zou op dit punt niet zijn verantwoordelijkheid hebben genomen, stelt het OM.

Overigens zijn er in de afgelopen twee jaar bij parkeercontroles geen nalatigheden meer geconstateerd. Volgens het OM lijkt het erop dat het bedrijf zijn leven heeft gebeterd. "Mede daarom acht het OM een eis van in totaal 130.000 euro boete passend."