Het aandeel hoogopgeleiden, mensen met een hbo- of wo-opleiding, in de Nederlandse beroepsbevolking stijgt in alle beroepsklassen.

Zo groeide het aandeel hoogopgeleide werkenden in de administratieve sector van 29 procent in 2003 naar 44 procent in 2016, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

De toename in onderwijsniveau geldt ook voor mensen die werkzaam zijn in de zorg, IT en in commerciële beroepen. Het aandeel vertegenwoordigers of inkopers met een hoog onderwijsniveau is toegenomen van 15 procent in 2003 naar 26 procent in 2016.

Aandeel

"Met het toenemende aantal hoogopgeleide jongeren is de laatste jaren ook het aandeel hoogopgeleide werkenden in de gehele beroepsbevolking toegenomen", zegt het CBS.

De meeste hoogopgeleiden tussen de 25-35 jaar die geen onderwijs meer volgen, hebben een baan als werknemer of zelfstandige. Het gaat om 93 procent.

Informatica

Voor mensen met een hbo- of wo-achtergrond in informatica geldt dat de meesten een baan hebben (96 procent), gevolgd door mensen met achtergronden in techniek en bouwkunde (beiden 95 procent).

Hoogopgeleiden in  de journalistiek, maatschappijwetenschappen, talen en geschiedenis sluiten de rij met 91 procent.

Hoogste niveau

Iets meer dan drie kwart van de hoogopgeleiden tussen de 25 en 35 jaar heeft een baan op het hoogste beroepsniveau (niveau 4). Desondanks groeit het aantal hoogopgeleiden met een baan één niveau lager het hardst.

Of een baan ook aansluit bij de genoten opleiding verschilt per sector. Zo werkt 65 procent van de mensen met een opleiding in de zorg ook in deze sector. Voor techniek is dat ongeveer 50 procent.