Het Zweedse energieconcern Vattenfall, de eigenaar van Nuon, wil de kosten structureel met ruim 200 miljoen euro per jaar verlagen. 

Daarvoor zal het bedrijf naar eigen zeggen hoogstwaarschijnlijk banen moeten schrappen, maar hoeveel en waar precies, is nog niet duidelijk.

De bezuiniging op met name ondersteunende diensten is volgens topman Magnus Hall noodzakelijk om kapitaal vrij te maken voor investeringen. Alleen als de organisatie kostenefficiënt is ingericht, kan het bedrijf winstgevend blijven groeien, zei hij.

Vattenfall is bezig af te stappen van fossiele brandstoffen en wil zich richten op duurzamere vormen van energie. Dat heeft geleid tot de verkoop van sommige bedrijfsonderdelen, waardoor het bedrijf de afgelopen drie jaar kleiner is geworden. Het aantal ondersteunende functies moet daar op worden afgestemd, aldus Hall.

De reorganisatie zal volgens Vattenfall op een ''sociaal verantwoorde'' manier worden aangepakt, in overleg met de ondernemingsraden en vakbonden. Het bedrijf heeft bij elkaar zo'n twintigduizend mensen in dienst. Daarvan werken er een kleine 3.600 in Nederland.