Bestuurders van Nederlandse ondernemingen hebben meer oog voor de langere termijn dan hun Amerikaanse collega's. 

Dat blijkt maandag uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen in opdracht van Eumedion, de belangenvereniging van institutionele beleggers.

De onderzoekers hebben verslagen doorgespit van ruim veertienhonderd analisten- en beleggersbijeenkomsten van in totaal zestig beursgenoteerde bedrijven.

Aan de hand van de presentaties van bestuurders en hun antwoorden op vragen tijdens die vergaderingen, is onderzocht in hoeverre hun strategie en beleid op de lange termijn zijn gericht.

De resultaten zijn vervolgens afgezet tegen vergelijkbaar onderzoek dat in het verleden is verricht in de Verenigde Staten. In het algemeen bleken Nederlandse bestuurders meer naar de verre toekomst te kijken dan hun collega's bij Amerikaanse bedrijven.

Volgens de onderzoekers komt dat mede doordat ook de aandeelhouders van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen meer van de lange adem zijn. Ook speelt mee dat in het beloningsbeleid prestaties op de langere termijn een belangrijke rol spelen.