GRONINGEN - De stad Groningen wil zich de komende vijf jaar ontwikkelen tot het knooppunt van kennis en innovatie. Om deze doelstelling te halen, wordt er de komende vijf jaar 500 miljoen euro geïnvesteerd in de kennisinfrastructuur van de stad.

Dat blijkt uit het zogenaamde 'Akkoord van Groningen', dat de Rijksuniversiteit Groningen (RuG), Hanzehogeschool en gemeente Groningen gesloten hebben. Het akkoord wordt donderdag officieel overhandigd aan minister Brinkhorst (Economische zaken).

Opknapbeurt Zernike

De overeenkomst omvat onder meer een forse opknapbeurt voor het universiteitscomplex Zernike in het noorden van de stad. Het sobere terrein moet de uitstraling van een echte campus krijgen, inclusief moderne architectuur en hoogwaardig openbaar vervoer. Hiervoor is 250 miljoen euro beschikbaar.

Studentenkamers

Ook de studentenhuisvesting krijgt met meer dan 75 miljoen euro een forse injectie. De inspanningen moeten leiden tot 4500 nieuwe studentenkamers in de stad. Voor de versterking van de vier zogenoemde innovatieclusters die Groningen benoemd heeft (energie, ICT, life sciences en nanotechnologie), is ruim 25 miljoen euro beschikbaar.

Kenniscentrum

De kosten voor alle vernieuwingen worden gedragen door de gemeente, RuG en Hanzehogeschool. In de plannen is tevens 30 miljoen euro gereserveerd voor de ontwikkeling van een kenniscentrum aan de Grote Markt. Over dit plan wordt waarschijnlijk in juni een referendum gehouden in Groningen.