ARNHEM - Huishoudens en overige klanten van stroombedrijven in Nederland zaten vorig jaar gemiddeld 24 minuten zonder stroom. De onderbrekingen werden veroorzaakt door stroomstoringen. Een jaar eerder was het gemiddelde nog dertig minuten, aldus de koepelorganisatie van energiebedrijven EnergieNed woensdag.

Dat er minder storingen waren, lag aan het feit dat er vorig jaar geen zeer grote stroomonderbrekingen waren. In andere jaren waren die er wel. Het merendeel van de storingen was toe te schrijven aan foutjes bij graafwerkzaamheden.

EnergieNed noteerde vorig jaar 16.436 stroomstoringen, 1,8 procent minder dan in 2003. Een gemiddelde storing trof 145 klanten per keer. Hieruit blijkt dat een gemiddelde klant eens in de drie jaar te maken krijgt met problemen bij de stroomleverantie.

Een onderbreking duurde in 2004 gemiddeld zo'n 75 minuten. Dat is dertien minuten minder dan het voorgaande jaar. Ook hier speelde weer mee dat er geen grote onderbrekingen waren. EnergieNed telde vorig jaar twee storingen die net het gestelde criterium voor grote onderbrekingen overschreden. Een jaar eerderwaren dat er nog vier. Zeer grote storingen ontstaan door een unieke samenloop van omstandigheden en is meestal toeval. De invloed van dergelijke evenementen op het landelijke beeld is volgens de energiekoepel aanzienlijk.

EnergieNed keek niet alleen naar stroom, maar ook naar haperingen in de levering van gas. Vorig jaar waren er 13.559 keer problemen met gas. De impact hiervan is meestal klein omdat het doorgaans gaat om de levering aan één aansluiting. Gemiddeld werd per storing 1,3 klanten getroffen. Het herstel duurde ongeveer 76 minuten.