De Nederlandse industrie heeft in augustus de sterkste productiegroei doorgemaakt sinds mei 2000. En het aantal nieuwe orders vertoonde de sterkste groei sinds december 2013. 

Dat blijkt vrijdag uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi).

En de zogenoemde inkoopmanagersindex, waarmee Nevi de algehele bedrijvigheid in de Nederlandse industrie meet, is in augustus naar 59,7 gestegen. Dat is de hoogste stand sinds februari 2011. Een niveau boven de 50 duidt op groei in de sector. Dat is nu al vijftig maanden op rij het geval. 

Ook de werkgelegenheid is verder gegroeid. Een punt van zorg is dat door de sterk toenemende vraag ook de levertijden hard blijven oplopen. De levertijden zijn in augustus toegenomen in het sterkste tempo in 77 maanden.

Weinig hinder

De sterke productiegroei is te danken aan zowel een flink gestegen export als een sterke binnenlandse vraag. Daarbij lijkt de Nederlandse industrie nog vrij weinig hinder te ondervinden van de opmars van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Ondanks de sterkere vraag en hogere inkoopkosten bleef de stijging van de verkoopprijzen relatief beperkt. Ongeveer een kwart van de respondenten heeft hogere inkoopprijzen gemeld. Slechts bij 6 procent was sprake van een prijsdaling.

Concurrerend

''De Nederlandse industrie blijkt buitengewoon concurrerend en prijstechnisch scherp te manoeuvreren'', aldus hoogleraar inkoopmanagement Arjan van Weele van de TU Eindhoven.

Van Weele benadrukt verder dat niet alle kostenverhogingen aan klanten worden doorberekend. "Dit lijkt een van de oorzaken van de ongekend lange economische groeiperiode: al bijna vijf jaar lang."

Ook elders in de eurozone bleef de industrie in augustus groeien, gemiddeld genomen in hetzelfde tempo als een maand eerder. Cijfers van onderzoeksbureau Markit wijzen op een kleine terugval in Duitsland, de grootste economie binnen de muntunie. In Frankrijk werd een stabiele groei gemeten.

Buiten het eurogebied liet de industrie in het Verenigd Koninkrijk onverwacht een sterke opleving zien. Dat was mede te danken aan de export. Bedrijven konden onder meer profiteren van het relatief zwakke Britse pond.