Thuiszorgmedewerkers gaan meer verdienen. Hun lonen gaan de komende vijf jaar stapsgewijs omhoog naar het niveau van voor 2007.

Vakbond FNV en brancheorganisaties Actiz en BTN kwamen hebben daar afspraken over gemaakt.

Volgens FNV komt daarmee een einde aan het korten op de salarissen van de thuiszorgers. De nieuwe loonschaal zal uiterlijk per 1 april volgend jaar ingaan.

Gemeenten zijn vanaf 1 juni 2017 wettelijk verplicht bij nieuwe aanbestedingen een tarief te bieden dat op de nieuwe loonschaal is gebaseerd.

Wmo

Bij de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) werd de loonschaal van thuiszorgmedewerkers aangepast en zakten hun salarissen van rond de 13 euro per uur naar ongeveer 10,50 euro per uur.

In de cao voor verpleeg- en verzorgingshuizen was al eerder vastgelegd dat dat zou worden gerepareerd. Er is nu een nieuwe loonschaal voor thuiszorgmedewerkers afgesproken.

Overwinning

FNV-vicevoorzitter Kitty Jong spreekt van "een historische overwinning" voor zorgmedewerkers en cliënten. "Een succes voor een sector die de afgelopen jaren is geteisterd door faillissementen en ontslagen."

Volgens Jong komt de nieuwe loonschaal de kwaliteit van de huishoudelijke zorg ten goede. "Die valt of staat immers met tevreden medewerkers die van hun salaris rond kunnen komen", meent ze.

"Voor de medewerkers komt er einde aan hun inkomensonzekerheid en thuiszorginstellingen komen niet meer in de problemen, doordat ze onder de kostprijs werk aan moeten nemen", aldus de vakbond.

BTN noemt de claim van FNV dat de nieuwe loonschaal er komt  desondanks ''prematuur''. ''Er moet nog veel gebeuren voordat de loonschaal een feit is.'' BTN moet bijvoorbeeld nog zijn leden raadplegen om goedkeuring voor de plannen te krijgen.