Slechte watervoorzieningen zorgen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika jaarlijks voor zo'n 21 miljard dollar aan economische schade. Dat heeft de Wereldbank dinsdag becijferd in een nieuw rapport.

Volgens de onderzoekers worden watervoorraden in het gebied in een hoger tempo opgemaakt dan dat ze op natuurlijke wijze aangevuld worden. En dat komt niet alleen door het droge klimaat. Het watermanagement in de Arabische wereld laat veel te wensen over, aldus de Wereldbank.

Het valt op dat deze droge woestijnachtige regio ondanks de waterschaarste toch de laagste watertarieven ter wereld kent. Ook wordt de levering van water nergens anders zo zwaar gesubsidieerd als in dit gebied.

Het gevolg is dat er in het Midden-Oosten en Noord-Afrika amper stimulansen zijn om efficiënt met water om te gaan, terwijl noodzakelijke investeringen in de bescherming van waterbronnen evenals goed onderhoud en verbeteringen van de waterinfrastructuur achterwege blijven. Deze roofbouw op het zogeheten natuurlijk kapitaal van de betreffende landen kan in de toekomst nog voor flinke problemen gaan zorgen.

Urgente prioriteit

De Wereldbank vindt het aanpakken van de waterproblematiek voor het gebied een ''urgente prioriteit''. Gebeurt er niets dan kan niet alleen de toekomstige economische groei maar ook de stabiliteit in deze toch al onrustige regio worden geraakt.

In het rapport, waarvan de publicatie samenvalt met de World Water Week-conferentie in Stockholm, wordt opgemerkt dat er ook nog veel te winnen valt met recycling van water.

Het is bijvoorbeeld mogelijk om afvalwater te hergebruiken voor irrigatie van landbouwgrond. Dit gebeurt al op beperkte schaal in Jordanië en Tunesië. Volgens de Wereldbank zou dit echter veel breder opgepakt moeten worden.