Van Lanschot Kempen heeft de winst in de eerste jaarhelft bijna verdubbeld vergeleken met een jaar eerder.

De Bossche vermogensbeheerder profiteerde onder meer van de verkoop van deelnemingen, maar ook van het gunstige economische klimaat in Nederland.

Van Lanschot Kempen boekte een nettowinst van 62,3 miljoen euro, tegen 31,5 miljoen euro een jaar eerder. De verkoop van een minderheidsbelang in IT-distributeur TechAccess zorgde voor een eenmalige bate van ruim 11 miljoen euro.

Ook was er een meevaller van bijna 2 miljoen euro door een vrijval van voorzieningen voor verliezen op slechte leningen.

Beheerd vermogen

Het beheerd vermogen nam met 3,7 procent toe tot 72 miljard euro. Die stijging is te danken aan zowel een netto-instroom als aan positieve marktontwikkelingen.

Dochterbedrijf Evi, dat diensten online aanbiedt en zo een sleutelrol speelt bij de gewenste verbreding van de klantenkring, slaagt er steeds beter in klanten te interesseren in beleggen. Aan beleggen houdt de bank meer over dan aan sparen.

Mede dankzij een verdere afbouw van de zakelijke kredieten, een markt waar het bedrijf uiteindelijk helemaal uitstapt, wist Van Lanschot Kempen zijn kapitaalbuffer verder te verhogen. Daardoor kan het bedrijf zijn aandeelhouders belonen met een extra uitkering van 1 euro per aandeel. Dat komt bij elkaar neer op dik 41 miljoen euro.

Buffer

Financieel topman Constant Korthout schat het drukkend effect van de kapitaalteruggave op de belangrijkste kapitaalratio op 0,8 procentpunt. Daarmee blijft die buffer, die nu op 19,6 procent staat, ruimschoots binnen de doelstelling van 15 tot 17 procent die Van Lanschot Kempen zelf hanteert.

De voorgenomen kapitaalteruggave heeft al de zegen van De Nederlandsche Bank (DNB). De aandeelhouders mogen zich erover uitspreken tijdens een extra vergadering op 11 oktober. Van Lanschot Kempen stelde zich eerder al ten doel tot eind 2020 in totaal 250 miljoen euro terug te geven aan de aandeelhouders.