De Chinese oliebedrijven CNOOC en PetroChina hebben het in de eerste helft van het jaar flink beter gedaan dan in dezelfde periode vorig jaar. Beide bedrijven maken bekend winst te hebben gemaakt.

CNOOC had in het eerste halfjaar van 2016 nog een fors verlies geleden. De betere resultaten zijn deels te danken aan de hogere olieprijzen.

CNOOC noteerde een nettowinst van omgerekend ruim 2 miljard euro. Vorig jaar was er nog een verlies van bijna een miljard, mede door afschrijvingen op de Canadese teerzandolieproductie. CNOOC bracht verder de productiekosten omlaag. De totale olie- en gasproductie van het bedrijf liep met 1,5 procent terug.

PetroChina zag zijn winst verveelvoudigen naar omgerekend 1,6 miljard euro. In de eerste helft van 2016 was de winst van het bedrijf nog zo'n 70 miljoen euro. Onder druk van de lagere olieprijzen heeft PetroChina de kosten teruggebracht en de efficiency opgevoerd. Ook zijn volgens de onderneming ''nieuwe inkomstenbronnen" aangeboord.

De totale Chinese olieproductie liep in de eerste helft van het jaar zo'n 5 procent terug. Als die trend aanhoudt komt de productie over 2017 uit op de laagste in acht jaar. De gasproductie nam juist met 8 procent toe. De regering van president Xi Jinping wil dat er meer schonere brandstoffen worden gebruikt.