Het uitstel van de betaling van rente is met twee weken verlengd tot 1 juli

AMSTERDAM - Het noodlijdende kabelbedrijf UPC krijgt van zijn banken en moederbedrijf United Global Com (UCG) opnieuw langer de tijd om orde op zaken te stellen. Het uitstel van de betaling van rente is met twee weken verlengd tot 1 juli. Maandag liep een eerdere termijn af.

Anders dan de datum blijft de rest van het akkoord over het uitstel gelijk, zo maakte UPC maandag bekend. De banken hebben sinds begin maart met UPC de afspraak vooralsnog een krediet van 4 miljard euro niet op te eisen. De banken hebben het recht de leningen, waarvan 3,2 miljard euro is opgenomen, terug te vorderen, als UPC bij andere leningen in gebreke zou blijven.

Sinds begin maart heeft UPC de rentebetaling aan obligatiehouders van 113 miljoen euro opgeschort. De onderneming vecht al geruime tijd voor haar voortbestaan en heeft dringend nieuw kapitaal nodig. Het breedbandbedrijf wil eerst een schuldsanering met de obligatiehouders afronden.

UPC zucht onder een schuldenlast van rond 8 miljard euro. Die bestaat voor 6 miljard euro uit obligaties. De rentelasten op de leningen drukken zwaar op het resultaat. Om de last te verminderen, wil UPC de financiële positie verlichten door obligaties om te zetten in aandelen. Stemmen de obligatiehouders in met dit plan, dan zien zij een groot deel van hun investering in rook opgaan.