UTRECHT - De Rabobank heeft samen met ING vergevorderde plannen voor een beurs voor emissierechten. De twee banken willen vanaf volgend jaar de handel in uitstootrechten voor stikstofoxide naar zich toe trekken en richten daar een gezamenlijke onderneming voor op.

Daarmee lopen de banken vooruit op de nieuwe wet milieubeheer die nu door het ministerie van VROM wordt voorbereid. Daarin wordt de uitstoot per bedrijf aan een maximum gebonden, met de mogelijkheid om deze rechten onderling te verhandelen.

Of de gezamenlijke onderneming doorgaat, hangt af van voldoende animo vanuit het bedrijfsleven, aldus D. Dijk van Rabobank maandag. Hij is binnen de bank verantwoordelijk voor de emissiemarkt. De totale kosten voor de banken schat hij op 10 miljoen euro tot 2010. "Dat komt neer op een kostprijs van een paar dubbeltjes per kilo stikstof." Volgens Dijk is het geen lucratieve markt, maar speelt een goed imago ook een rol om hier in te stappen.

In eerste instantie richten Rabo en ING zich op stikstofoxide. Ongeveer 240 bedrijven krijgen in de nieuwe wet een maximum uitstoot opgelegd dat in de loop van de jaren stapsgewijs wordt verlaagd om de luchtvervuiling te beperken. Op die manier verwacht de overheid de in Europees verband afgesproken norm te kunnen halen.