Tankopslagbedrijf Vopak heeft er last van dat de stookoliemarkt in Rotterdam de laatste maanden flink is veranderd. Het Nederlandse bedrijf heeft mede om die reden zijn winstverwachting verlaagd.

Er gaat nu bijvoorbeeld meer Russische stookolie direct naar Azië, in plaats van met een omweg via de terminals van Vopak in Rotterdam. 

''Het huren van een schip is nu goedkoper'', legt financieel directeur Jack de Kreij uit. Daardoor is het vanuit logistiek oogpunt minder interessant geworden om stookolie eerst in Rotterdam op te slaan en het later pas in een grotere olietanker naar Azië te sturen.

Oliemarkt

Ook de prijsontwikkeling op de oliemarkt speelt een rol, met als gevolg dat de tanks van Vopak in Rotterdam nu wat minder goed gevuld zijn. Wereldwijd was in de eerste zes maanden sprake van een bezittingsgraad van 91 procent. Dat is zo'n 3 procentpunt minder dan een jaar terug.

De onderneming voorziet nu een 5 tot 10 procent lager bedrijfsresultaat voor 2017. Dat Vopak negatiever is geworden over de winstontwikkeling heeft ook te maken met negatieve wisselkoerseffecten. Het bedrijf houdt voor het tweede half jaar rekening met een zwakkere dollar.

Minder winst

Vopak zag zijn winst en omzet in het eerste half jaar lager uitkomen dan in dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijfsresultaat zakte met 6 procent naar ruim 394 miljoen euro.

De opbrengsten namen met 2 procent af, tot dik 669 miljoen euro. Onder de streep hield het bedrijf een flinke 150 miljoen euro over, tegen bijna 174 miljoen euro een jaar terug.

Het onderneming kondigt daarnaast aan in 2019 te gaan uitbreiden in Maleisië. Het gaat om 24 nieuwe tanks. Volgens De Krey moet die extra capaciteit in Azië helpen om Vopak minder afhankelijk te maken van de volatiliteit van energiemarkten.