Met de zeer lage spaarrente lossen klanten van de Rabobank op grote schaal extra af op hun hypotheek. In de eerste helft van dit jaar ging het om 8,3 miljard euro.

Topman Wiebe Draijer vindt het een begrijpelijke ontwikkeling, vertelde hij donderdag bij de presentatie van de halfjaarcijfers.

Rabobank heeft in de eerste helft van 2017 geprofiteerd van de sterke economische groei in Nederland. De bank liep daardoor minder risico op wanbetaling van zijn klanten en hoefde daarvoor minder geld opzij te zetten. Mede daardoor ging de winst met meer dan de helft omhoog naar 1,5 miljard euro.

Waar Rabobank in de eerste helft van 2016 nog een kostenpost van 148 miljoen euro moest inboeken voor eventuele kredietverliezen, was dit jaar per saldo sprake van een vrijval van 67 miljoen euro. Met name in Nederland staan bedrijven er over de volle breedte beter voor dan een jaar geleden, zei topman Wiebe Draijer.

Ondanks de extra aflossingen nam het renteresultaat met 2 procent toe, vooral dankzij een toename bij de buitenlandse activiteiten. De totale baten gingen licht omhoog, tot 5,9 miljard euro.

Kredietverlening 

De economische bloei leidt nog niet tot een net zo uitbundige groei van de kredietverlening aan het bedrijfsleven. Dat komt volgens Draijer doordat veel ondernemingen nog beschikken over reserves van waaruit zij investeringen kunnen financieren. Ook speelt mee dat de dienstverlening een een relatief groot deel van de groei voor haar rekening neemt.

Draijer zei wel te hopen dat bedrijven de komende jaren hun investeringen in verduurzaming en innovatie zullen opvoeren. De economische situatie biedt daar voorlopig alle ruimte toe. De topman ziet daarbij ook een rol weggelegd voor een nieuw kabinet.

Behalve het gunstige economische klimaat gaven ook kostenbesparingen de winst een duwtje in de rug. Het aantal medewerkers nam in de eerste zes maanden van 2017 met een kleine negenhonderd af tot circa 44.700. Rabobank ligt daarmee volgens Draijer op koers met de ingrijpende reorganisatie die eind 2015 werd aangekondigd. Dat neemt niet weg dat tussen nu en eind volgend jaar nog ruim 6000 medewerkers hun baan verliezen.