Donderdag 6 oktober 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Hans de Boer

Sociale partners hebben 'nog geen begin van akkoord' over arbeidsmarkt

Werknemers en werkgevers hebben nog geen begin van een akkoord over prangende kwesties die spelen op de arbeidsmarkt zoals de flexibilisering, het ontslagrecht en een nieuw pensioenstelsel.
Door NU.nl/Edo van der Goot

"Het schiet niet hard op. Het zijn trage processen. Gelukkig draait de economie goed", concludeert de voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW Hans de Boer woensdag.

Ook werknemersvoorman Han Busker van vakcentrale FNV benadrukt dat er nog geen overeenstemming is.

De Boer en Busker waren samen met SER-voorzitter Mariëtte Hamer door de formerende partijen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie uitgenodigd om de stand van zaken op de arbeidsmarkt te bespreken.

Zowel De Boer als Busker benadrukt dat ze stevig met elkaar hebben gesproken. "Er komt een moment dat we moeten zeggen: we springen met zijn allen. We draaien om dat moment heen", zegt De Boer.

"We zijn lang met elkaar in gesprek, maar het zijn ook zware onderwerpen. We nemen zorgvuldigheid in acht. We willen duurzame afspraken", aldus Busker.

Beiden willen zich niet committeren aan een deadline. Om het proces op gang te houden hebben De Boer en Busker elkaar huiswerk meegegeven.

In gesprek

De sociale partners zijn al lang met elkaar in gesprek om tot oplossingen te komen. Zo wordt er al jaren gesproken over een nieuw pensioenstelsel, maar werkgevers en werknemers komen er na tal van onderzoeken en analyses samen niet uit.

Het doel van beide partijen is hetzelfde: werkgevers moeten zich comfortabel voelen om vaste contracten voor onbepaalde tijd aan te bieden en de flexibilisering moet een halt worden toegeroepen. Er wordt alleen verschillend gedacht over de manier waarop.

Zo zijn de werkgevers ontevreden over de loondoorbetaling bij ziekte van twee jaar. Werknemers willen weer meer zekerheid voor zelfstandigen op de arbeidsmarkt.

De Boer spreekt de wens uit dat er voor acute problemen zoals loondoorbetaling bij ziekte en het ontslagrecht op de korte termijn een oplossing komt. Wat de werkgeversvoorman betreft, presenteert hij samen met de werknemers één document waarin staat waarin staat wat ze willen op de arbeidsmarkt.

De Boer: "Werkgevers en werknemers moeten samen gaan dansen. Daar heb je twee partijen voor nodig. Als we met deze twee partijen iets willen bereiken, moeten we allebei een beetje water bij de wijn doen."


Lees meer over:

Formatie 2017

Aanbevolen artikelen