Vakbonden CNV en FNV gaan samen met landbouworganisatie LTO werknemers in de pluimveesector helpen. 

Ze gaan onder meer een zogeheten mobiliteitscentrum opzetten. Dat moet het mogelijk maken dat personeel van bedrijven waar tijdelijk geen werk is aan de slag gaat bij bedrijven waar juist veel werk is.

In de glastuinbouw werd vorig jaar al ervaring opgedaan met dergelijke uitruil van personeel, weet CNV-bestuurder Peter de Jong.

Die in- en uitleen van personeel is in de pluimveesector evenwel voorlopig nog niet nodig, verwacht hij. ''Op korte termijn verwachten we geen problemen. Pas in de loop van september komt dit mogelijk aan de orde.''

Behalve het mobiliteitscentrum beginnen de vakbonden en de werkgevers ook een meldpunt waar werknemers uit de sector met vragen terecht kunnen. Daarnaast wordt een gezamenlijke aanvraag ingediend bij de minister van Economische Zaken voor tijdelijke werktijdverkorting.

Dat houdt in dat werkgevers het aantal arbeidsuren kunnen verlagen om zo de kosten omlaag te brengen. De werknemers die dan minder werken krijgen voor die uren een ww-uitkering.