De Europese Centrale Bank (ECB) gaat mogelijk zijn boekje te buiten met zijn grote opkoopprogramma van obligaties. 

Volgens het Duitse constitutionele hof in Karlsruhe zijn daar "significante" aanwijzingen voor. Daarom heeft het hoogste hof van Duitsland een procedure hierover doorverwezen naar het Europese Hof in Luxemburg.

De zaak draait om de vraag of de ECB met de stimuleringsmaatregelen buiten zijn mandaat zou gaan. De centrale bank pompt via het opkoopprogramma maandelijks zo'n 60 miljard euro in de economie van de eurozone, maar volgens critici valt een dergelijk economisch aanjaagbeleid helemaal niet binnen de monetaire bevoegdheden.

Tegenstanders van de maatregelen zien in het opkoopprogramma verkapte economische steun aan zuidelijke eurolanden. Daarbij zouden juist de Duitse belastingbetalers voor de risico's opdraaien.

Inflatie

De ECB zelf spreekt de klachten tegen en verdedigt het programma waarmee in totaal meer dan 2 biljoen euro is gemoeid. Door schuldpapier op te kopen, zou de ECB op grote schaal de geldhoeveelheid in de eurozone verruimen.

Daardoor zou de inflatie, die al geruime tijd ver onder het door de centrale bank nagestreefde niveau van net geen 2 procent zit, moeten toenemen.

OMT-programma

Meer dan een jaar geleden speelde er al een vergelijkbare zaak, over het zogenoemde OMT-programma van de ECB.

Dat nooit in de praktijk gebrachte programma zou de ECB de mogelijkheid hebben gegeven om in potentie op onbeperkte schaal staatsleningen van eurolanden op te kopen. 

Klachten daarover werden zowel door het Duitse Bundesverfassungsgericht als het Europese Hof verworpen.