Zo'n 1,3 miljoen Nederlanders waren in het tweede kwartaal op zoek naar een baan, of in deeltijd actief en op zoek naar meer werk. Dat waren er 209.000 minder dan een jaar eerder.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag. Het statistiekbureau verdeelt de groep werkzoekenden onder in drie categorieën.

Allereerst zijn er de mensen die geen werk hebben, actief naar een baan gezocht hebben en daarvoor direct beschikbaar zijn. Dit zijn er in het tweede kwartaal 451.000. Dat waren er 106.000 minder dan een jaar eerder.

Ten tweede is er een groep die aan de slag wil, maar niet binnen twee weken beschikbaar is of niet actief zoekt. In het laatste geval kan het bijvoorbeeld gaan om mensen die ontmoedigd zijn geraakt door eerdere afwijzingen. Het waren er in het tweede kwartaal 436.000.

Tot slot waren er 460.000 deeltijdwerkers die meer uren zouden willen maken.

Onbenut potentieel

De eerste groep mensen wordt volgens internationale definities aangemerkt als werklozen. De drie groepen samen vormen het onbenut arbeidspotentieel.

Dat onbenut arbeidspotentieel nam sinds het begin van de crisis in 2008 toe tot bijna 1,8 miljoen personen op het hoogtepunt in 2014. In 2015 is de daling ingezet.

Jongeren en 55-plussers zijn oververtegenwoordigd in de groep onbenut arbeidspotentieel. 217.000 mensen van boven de 55 jaar horen erbij, net als 265.000 Nederlanders onder de 25 jaar. In die laatste groep zitten relatief veel deeltijdwerkers die naar meer uren op zoek zijn.

Niet beschikbaar

Er is ook nog een groep mensen zonder werk die niet behoort tot het onbenut arbeidspotentieel. Dat zijn de 3,4 miljoen mensen die niet gezocht hebben en niet beschikbaar zijn.

Het gaat onder meer om ouderen, zieken en arbeidsongeschikten en mensen die vanwege studie of zorgtaken niet (betaald) kunnen of willen werken.