AkzoNobel hoeft de aandeelhouders niet te laten stemmen over de positie van president-commissaris Antony Burgmans. 

De rechtbank in Amsterdam bepaalde dat donderdag in een kort geding dat tegen het chemie- en verfconcern was aangespannen door de activistische aandeelhouder Elliott Advisors.

Volgens de rechter was het verzoek van Elliott om te stemmen over de positie van Burgmans ''voorbarig''. Door op voorhand een vergadering bijeen te roepen waarin over het ontslag zou worden gestemd, zou te veel op de zaken vooruit worden gelopen.

Aandeelhoudersvergadering

Ook kon het verzoek niet worden toegewezen, omdat AkzoNobel kort voor de behandeling van de zaak zelf een aandeelhoudersvergadering uitschreef. Daarmee komt het concern volgens de rechter gedeeltelijk tegemoet aan de wensen van de aandeelhouders. Eerst zullen de uitkomsten van die vergadering moeten worden afgewacht.

AkzoNobel houdt op 8 september een bijzondere aandeelhoudersvergadering. Het bedrijf schreef die uit vanwege het vertrek van topman Ton Büchner om gezondheidsredenen. Thierry Vanlancker, voormalig hoofd van de divisie Specialty Chemicals, is zijn opvolger.

Geen agendapunt

Elliott kon niet zelf een agendapunt aandragen voor die vergadering, omdat daar een minimumtermijn van zestig dagen voor in de statuten staat. Die termijn was al verlopen.

"We zijn blij dat de rechtbank de rechten van aandeelhouders erkent om een buitengewone algemene vergadering te houden en de mogelijkheid om een lid van de raad van commissarissen weg te sturen", reageert een woordvoerder van Elliott Advisors in een reactie. Maar de aandeelhouder vindt het eerder ingediende verzoek zeker niet voorbarig.

"Het oordeel van vandaag zet een flinke druk op AkzoNobel om het eigen handelen op een overtuigende manier uit te leggen tijdens de bijzondere aandeelhoudersvergadering op 8 september."

AkzoNobel laat in een reactie weten zich nu volledig te richten op de vergadering van 8 september; daarna is het aan de aandeelhouders om hun conclusie te trekken.

Tweede keer

Het is na een zaak voor de Ondernemingskamer al de tweede keer dat Elliott in het stof bijt. AkzoNobel heeft het al enige tijd met Elliott aan de stok.

De aandeelhouder neemt het Burgmans kwalijk dat het bedrijf niet met het Amerikaanse PPG Industries wilde praten toen deze onderneming overnamevoorstellen deed.