ENSCHEDE - Grolsch heeft vorig jaar een nettowinst gerealiseerd van 22 miljoen euro. Dat is 27,6 procent minder dan in 2003. De voornaamste oorzaak voor de winstdaling zijn volgens het bierconcern gestegen afschrijvings- en financieringslasten in verband met de nieuwe brouwerij in Boekelo.

De omzet steeg met 4,4 procent naar 314,8 miljoen euro. De stijging komt vooral door de overname van een drankenhandel. Een negatief effect op de omzet was het teruglopen van de biermarkt in Nederland, aldus de onderneming woensdag.

Met het merk Grolsch realiseerde de brouwer wereldwijd een verkoopvolume 3,2 miljoen hectoliter, een stijging met 1 procent ten opzichte van 2003. Het verkoopvolume van alle eigen merken, inclusief Grolsch, steeg eveneens met 1 procent naar 3,4 miljoen hectoliter.

Dit verkoopvolume is voor circa de helft gerealiseerd op de Nederlandse markt, voor ongeveer eenderde in Groot-Brittannië en voor circa eenzesde op de overige internationale biermarkten.

Buitenland

Grolsch is zich meer gaan toeleggen op groei van de bierafzet in het buitenland, vooral Groot-Brittannië, Frankrijk, de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Dat heeft in 2004 geresulteerd in een gemiddelde volumegroei van ruim 6 procent op die "internationale kernmarkten".

Thuismarkt

Thuismarkt Nederland speelt ook Grolsch parten. De bierconsumptie neemt geleidelijk af, een trend die overigens ook zichtbaar is in andere landen. De brouwer is niet van plan dit als onontkoombaar te accepteren, getuige de algemene groeidoelstelling van het concern. Grolsch streeft daarbij naar een jaarlijkse groei van het totaal in Nederland en op de internationale kernmarkten gerealiseerde verkoopvolume. Een percentage noemt het concern niet, maar het moet wel "ruimschoots boven de marktontwikkeling" liggen.

Voor 2005 geeft Grolsch geen concrete prognose. Het bedrijf geeft wel aan dat ook dit jaar sprake zal zijn van een stijging van de rente- en afschrijvingslasten in verband met de nieuwe brouwerij, die in april vorig jaar operationeel werd.