ING is in het tweede kwartaal op een hogere winst uitgekomen dan een jaar geleden. Daarbij zag de bank zijn klantenbestand behoorlijk aandikken.

ING boekte in het afgelopen kwartaal een nettowinst van 1,37 miljard euro, een stijging van bijna 6 procent. Het onderliggend resultaat voor belastingen bleef nagenoeg onveranderd op krap 2 miljard euro. Het financiële concern zag zijn wereldwijde bestand aan particuliere klanten in de eerste zes maanden van dit jaar met 700.000 groeien tot 36,5 miljoen.

Volgens topman Ralph Hamers nam vooral op de markten van ING in Duitsland, Spanje, Italië, Polen, Roemenië en Australië het aantal klanten toe. In Nederland en België was sprake van minder uitbundige groei. Hamers verwacht dat in de tweede helft van dit jaar het groeitempo bij de klantenaanwas zal doorzetten.

Verder verstrekte de bank in het afgelopen kwartaal voor 6,4 miljard euro aan nieuwe leningen en stroomde 5,3 miljard euro aan vers spaargeld binnen.

ING boekte in het afgelopen kwartaal hogere inkomsten uit kredietverstrekking en commissies. Wel was sprake van een flinke daling van de inkomsten uit investeringen, door het wegvallen van een buitengewone bate een jaar eerder. Verder zag de bank de voorziening voor slechte leningen dalen tot 229 miljoen euro, tegen 307 miljoen euro een jaar eerder.

Kosten

De bank is bezig om zijn kosten omlaag te brengen, onder meer door duizenden banen te schrappen. In de komende jaren gaat het om totaal 7000 arbeidsplaatsen die komen te vervallen. Dit moet een jaarlijkse kostenbesparing opleveren van 900 miljoen euro in 2021.

De bank zet meer in op digitale dienstverlening, onder meer via internetbankieren. Zo werd afgelopen kwartaal een nieuwe app voor mobiel bankieren gelanceerd in Duitsland. ING heeft aangekondigd 800 miljoen euro te investeren in de verdere overgang naar onlinebankieren.

Bestuursvoorzitter Hamers verklaarde in een toelichting dat de cijfers aangeven dat ING goed op koers ligt met het bereiken van zijn strategische doelstellingen en blijft het werken aan het uitbreiden van het klantenbestand. Verder wees hij ook op de steeds sneller veranderende technologie in de bankensector.