Het goederenvervoer per spoor van en naar Nederland is in 2016 met 2,3 procent toegenomen. Er werd in totaal 37 miljoen ton aan goederen vervoerd

Dat becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Er werd vorig jaar meer vervoerd van en naar Italië, België, Oostenrijk en Tsjechië. Het goederenvervoer naar Duitsland, Frankrijk en Zwitserland nam juist af.

Duitsland blijft evenwel het belangrijkste handelsland voor goederenvervoer per spoor. Een kleine twee derde van het goederenvervoer per trein gaat naar of komt uit Duitsland. Italië is met ruim 15 procent op ruime afstand tweede.

Van alle goederenvervoer vanuit Nederland naar Italië gaat twee keer zoveel via spoor als over de weg. Daarmee neemt het Zuid-Europese land een unieke positie in. Naar alle andere Europese landen vervoert Nederland meer over de weg of via binnenvaart dan per trein.