UTRECHT - Rabobank verlaat zijn eigen gedragscode voor kredietverstrekking aan bedrijven die ingrijpen in genetisch materiaal van mens en dier (genetische modificatie). De bank, wegens haar dominante positie in de agrarische sector nauw betrokken bij de voedselvoorziening en de voedselveiligheid, baseert zich voortaan op wet- en regelgeving die veel landen hebben ontwikkeld voor gentechnologie. Dat heeft de bank dinsdag bekendgemaakt.

De verwachting is dat de nieuwe richtlijn meer helderheid biedt. Een aparte code zoals die tot nu toe door Rabobank werd gehanteerd, levert die duidelijkheid niet meer, aldus de financiële instelling. Rabobank hanteerde sinds 2000 een eigen gedragscode die wereldwijd gold. Vooral in de Verenigde Staten en Australië leverde dat problemen op, omdat gentechnologie in die landen veel meer maatschappelijk is aanvaard dan in Nederland.

De oude code wordt vervangen door een beknoptere 'statement', waarop medewerkers kunnen terugvallen in situaties dat wet- en regelgeving ontbreekt. Elke kredietaanvraag voor toepassing van gentechnologie wordt beoordeeld aan de hand van de nieuwe benadering.

"In steeds meer landen bestaat vandaag specifieke wetgeving met betrekking tot de toepassing van gentechnologie. Er is een grotere eenduidigheid van opvattingen en veel meer kennis en aandacht en sturing van de overheid op dit gebied", licht Hans ten Cate, lid van de raad van bestuur, toe.

Rabobank benadrukt dat het ook in de nieuwe situatie alleen betrokken wil zijn bij gentech-activiteiten die een toegevoegde waarde bieden aan de producten en gewassen waarin die technologie is verwerkt. Verder moet de garantie er zijn dat voldoende rekening wordt gehouden met de veiligheid voor mens, natuur en milieu.