Vakbond FNV Spoor schort acties bij de NS voorlopig op na het sluiten van een akkoord met het spoorbedrijf.

De afspraken hebben effect op conducteurs, rangeermedewerkers en medewerkers in de retail, meldt de vakbond vrijdag. 

Een van de afspraken is dat de NS nieuw onderzoek gaat doen naar de fysieke belasting van conducteurs. Daarbij wordt ook gekeken naar sociale veiligheid voor conducteurs en reizigers in de dubbeldekkers.

"De aanpak van zwartrijders en het voorkomen van agressie en geweld is met één conducteur namelijk moeilijker en risicovol voor conducteurs en reizigers", benadrukt de vakbond.

Totdat de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn, wordt er met de ondernemingsraad en betrokken bonden gekeken naar een passende werkinstructie die fysieke klachten moet verminderen.

Rangeermedewerkers

Ook zijn er afspraken gemaakt over rangeermedewerkers die door de centralisatie van rangeerlocaties geraakt worden. Als zij onevenredig hard worden geraakt door organisatiewijzigingen, kunnen zij volgens een nieuwe clausule in het sociaal plan ook maatwerkafspraken maken. 

"Fijn dat indien nodig per geval bekeken wordt wat er nodig is om de grootste pijn voor deze medewerkers te verzachten', stelt bestuurder Christa Burger van FNV Spoor.

Retail

Verder zijn er afspraken gemaakt voor retailmedewerkers. De NS heeft vorig jaar besloten zich volledig te focussen op zijn kerntaken en daarom stopt met de exploitatie van stationswinkels.

Het bedrijf heeft nu beloofd zeer zorgvuldig om te gaan met de overdracht van retailmedewerkers. Een substantieel deel van de medewerkers blijft bij de NS.

Als het werk overgaat naar een andere partij, dan zal het bedrijf met de overnemende partij afspreken dat de bestaande arbeidsvoorwaarden en aanvullende afspraken nog twee jaar in plaats van één jaar blijven gelden.

De gemaakte afspraken worden nog aan de leden voorgelegd.