Deutsche Bank, Europa's grootste zakenbank, kijkt terug op een zwak financieel kwartaal. 

Dat komt vooral doordat beleggers veel minder actief waren, blijkt uit een donderdag verschenen kwartaalbericht.

De omzet van het bankconcern kromp met 10 procent tot ruim 6,6 miljard euro, beneden de verwachtingen van analisten.

''De omzetten waren wereldwijd niet zo sterk als we gewild hadden, grotendeels door getemperde activiteiten van klanten op veel kapitaalmarkten'', zegt John Cryan, topman van Deutsche Bank.

De inkomsten uit vastrentende waarden zoals obligaties daalde met 12 procent. De handel in aandelen leverde zelfs 28 procent minder omzet op.

De bankkolos voorziet voor de rest van het jaar geen verbetering. In maart ging Deutsche er nog van uit dat de opbrengsten dit jaar min of meer stabiel zouden blijven als gevolg van verbeterde marktomstandigheden.