De hoeveelheid goederen die vanuit Nederland de grens over wordt vervoerd daalde vorig jaar met 0,3 procent ten opzichte van een jaar eerder.

In totaal werd voor 1 miljard ton aan goederen naar het buitenland vervoerd, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.  

Ruim 60 procent van alle goederen die in Nederland worden vervoerd, gaat de grens over. Het grootste deel daarvan (58 procent) gaat per zeeschip. Binnenvaartschepen en vrachtwagens hebben ieder een aandeel van bijna 20 procent.

In 2016 daalde het grensoverschrijdend vervoer per schip met 1 procent. Er werden vooral minder steenkolen en mineralen over het water vervoerd. Het transport van deze grondstoffen via de binnenvaart naar Duitsland daalde ook, zegt het CBS.

De hoeveelheid goederen die ons land per zeeschip verlieten, nam relatief juist toe. Dat kwam vooral door het toegenomen vervoer van natte bulk, zoals aardolie. Het grensoverschrijdende vervoer via vrachtwagens, treinen en vliegtuigen groeide ook.

Binnenland

Het vervoer van goederen binnen de eigen landsgrenzen steeg in 2016 eveneens, waardoor het totaal van vervoerde goederen vorig jaar met 1,2 procent toenam tot 1,67 miljard ton.

In 2016 werd 3,7 procent meer gewicht aan goederen vervoerd binnen de Nederlandse landsgrenzen. Dat vervoer verliep vooral via vrachtwagens, die 82 procent van het totaal uitmaakten. Binnenvaartschepen vervoerden de rest.

Vrachtwagens vervoerden vooral landbouwproducten, voedingsmiddelen en bouwmaterialen. Binnenvaartschepen namen vooral steenkolen, geraffineerde aardolieproducten en mineralen mee.