De manier waarop gratis emissierechten in de Europese Unie worden vastgesteld en verdeeld, hoeft niet te worden aangepast.

Staalgigant ArcelorMittal kreeg woensdag ongelijk van het Europees Hof van Justitie in Luxemburg.

Volgens ArcelorMittal worden de regels niet juist toegepast voor enkele afvalgassen en een soort bewerkt ijzererts. Ook zou de Europese Commissie onder meer bij haar berekeningen niet de meest nauwkeurige wetenschappelijke gegevens gebruiken. De Europese rechter wees de klachten van het in Amsterdam aan de beurs genoteerde staalbedrijf af.

Bedrijven mogen een bepaald niveau van uiteenlopende gassen gratis uitstoten per jaar. Daarnaast kunnen ze onderling emissierechten aan- en verkopen.

De regels voor de vaststelling van deze zogeheten emissierechten werden in 2011 aangepast. Tot die tijd mochten EU-lidstaten tot op enige hoogte zelf gratis emissierechten vaststellen.