Grootaandeelhouder Elliott Advisors houdt vast aan zijn wens om agendapunten in te mogen dienen voor de buitengewone aandeelhoudersvergadering van AkzoNobel. Dat liet het investeringsfonds dinsdag weten.

AkzoNobel liet eerder op de dag tot ongeloof van Elliott weten zijn dat het verf- en chemieconcern een aantal belangrijke eisen over de aandeelhoudersvergadering van Elliott aan de kant schuift.

Zo zal niet gestemd kunnen worden over het ontslag van president-commissaris Antony Burgmans en kunnen aandeelhouders geen agendapunten aanvoeren.

Op de vergadering op 8 september zal wel worden gestemd over de benoeming van de nieuwe topman Thierry Vanlancker, de opvolger van de afgetreden Ton Büchner.

Ontslag Burgmans

Elliott eist al langere tijd dat gestemd moet kunnen worden over het ontslag van Burgmans, omdat de activistische investeerder niet is te spreken over de weigering van de president-commissaris om in overleg te gaan met het Amerikaanse PPG Industries en diens overnamevoorstellen voor Akzo.

Donderdag speelt een kort geding bij de rechtbank in Amsterdam over die eis. Burgmans kondigde zelf aan na afloop van zijn derde termijn in april volgend jaar af te zullen treden, los van buitengewone omstandigheden.

Ook loopt er nog een zaak bij de Ondernemingskamer in Amsterdam. Daar wil Elliott nader onderzoek afdwingen naar het beleid van Akzo. Die zitting is op 20 september.

Voorstellen

Akzo zal op de vergadering wel komen met een aantal voorstellen om de relatie met zijn aandeelhouders te verbeteren en te versterken. Zo gaat Akzo binnen de raad van commissarissen een commissie voor aandeelhoudersrelaties instellen en komen er adviseurs voor aandeelhoudersbetrekkingen.

Ook zal het programma van conferenties en roadshows worden uitgebreid en wordt uitleg gegeven over de pogingen van PPG om Akzo over te nemen.

De aandeelhouders kunnen op een later moment ook nog stemmen over de geplande afsplitsing van de speciaalchemietak. Op de vergadering in september zal daarover meer duidelijkheid worden geboden door Akzo. Het bedrijf gaf aan dat het afsplitsingsproces op koers ligt en in april volgend jaar afgerond zou moeten worden.