AkzoNobel schuift een aantal belangrijke eisen van grootste aandeelhouder Elliott Advisors over een buitengewone aandeelhoudersvergadering aan de kant.

Zo zal niet gestemd worden over het ontslag van president-commissaris Antony Burgmans en kunnen aandeelhouders geen agendapunten aanvoeren, maakt AkzoNobel dinsdag bekend.

Op de vergadering op 8 september zal wel worden gestemd over de benoeming van de nieuwe topman Thierry Vanlancker, de opvolger van de afgetreden Ton Büchner.

Elliott eist al langere tijd een stemming over het ontslag van Burgmans. De activistische investeerder is niet te spreken over de weigering van de president-commissaris om te overleggen met PPG Industries over de toenmalige overnamevoorstellen van de Amerikanen.

Grootaandeelhouder Elliott Advisors laat dinsdag weten vast te houden aan de wens om agendapunten in te mogen dienen voor de buitengewone aandeelhoudersvergadering van AkzoNobel.

Kort geding

Donderdag speelt een kort geding bij de rechtbank in Amsterdam over die eis. Burgmans kondigde dinsdag zelf aan na afloop van zijn derde termijn in april volgend jaar af te zullen treden, los van buitengewone omstandigheden.

Ook loopt er nog een zaak bij de Ondernemingskamer in Amsterdam. Daar wil Elliott nader onderzoek afdwingen naar het beleid van het concern. Die zitting is op 20 september.

Deadline

Bij de vergadering in september is het niet mogelijk voor aandeelhouders om agendapunten aan te dragen, omdat dit uiterlijk zestig dagen van tevoren moet gebeuren. Die deadline is inmiddels al verlopen.

In een maandag gepubliceerde brief waarschuwde Elliott dat als AkzoNobel de aandeelhouders buitenspel zou zetten, dit leidt tot een verdere verslechtering van de relatie tussen het bedrijf en zijn aandeelhouders.

Het concern zal op de bijeenkomst wel met een aantal voorstellen komen om de relatie met zijn aandeelhouders te verbeteren en te versterken. Zo gaat AkzoNobel binnen de raad van commissarissen een commissie voor aandeelhoudersrelaties instellen.

De aandeelhouders kunnen op een later moment ook nog stemmen over de geplande afsplitsing van de speciaalchemietak. Op de vergadering in september zal daarover meer duidelijkheid worden geboden. Het bedrijf stelt dat het afsplitsingsproces op koers ligt en in april volgend jaar afgerond zou moeten worden.

Resultaten

AkzoNobel heeft in het tweede kwartaal van dit jaar een licht hogere omzet behaald, maar de winst ging omlaag. Dit kwam onder meer door kosten die zijn gemoeid met de nieuwe strategie van het bedrijf.

De omzet steeg met 2 procent tot bijna 3,8 miljard euro in vergelijking met een jaar eerder. De nettowinst daalde echter met 4 procent tot 301 miljoen euro. 

Dat had mede te maken met een buitengewone post van 20 miljoen euro in verband met de geplande afsplitsing van de speciaalchemietak. Ook had het bedrijf te kampen met kosten voor juridische zaken en mededingingskwesties. Het resultaat voor rente en belastingen (ebit) zakte met 6 procent tot 461 miljoen euro.

Verwachting

In de eerste helft van dit jaar klom de omzet met 4 procent tot ruim 7,4 miljard euro. Er werd een nettowinst in de boeken gezet van 541 miljoen. Dat is 2 procent minder dan een jaar eerder. De ebit bedroeg 837 miljoen euro.

Het bedrijf spreekt de verwachting uit dat de ebit dit jaar ongeveer 100 miljoen euro hoger zal uitvallen dan het resultaat van 1,5 miljard euro in 2016.

AkzoNobel verwacht verdere positieve ontwikkelingen in bijna alle markten met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, terwijl Latijns-Amerika naar verwachting zal stabiliseren. De marktomstandigheden in de scheepvaart en olie- en gasindustrie blijven echter uitdagend.