De goederenoverslag in de haven van Rotterdam is in het eerste halfjaar met bijna 4 procent gestegen. Vooral de overslag van containers, kolen en ruwe aardolie zat flink in de lift. 

Dat blijkt uit cijfers van het Havenbedrijf Rotterdam.

De totale hoeveelheid overgeslagen goederen kwam uit op bijna 238 miljoen ton, tegen iets meer dan 229 miljoen ton in de eerste helft van 2016.

Er werden in de eerste zes maanden ruim 9 procent meer standaardformaat containers (TEU) verwerkt, ofwel bijna 6,7 miljoen containers. Omgerekend naar gewicht groeide de containeroverslag met dik een tiende tot 69,6 miljoen ton.

De overslag van kolen ging met bijna 10 procent omhoog en ruwe aardolie met 9 procent. Bij de overslag van minerale olieproducten was echter een daling te zien met 8,5 procent. Dat kwam vrijwel volledig door een vermindering van de doorvoer van Russische stookolie, als gevolg van de hogere exportbelasting in Rusland.

Marktaandeel 

Het havenbedrijf meldde verder dat het marktaandeel van Rotterdam in de containersector is toegenomen ten opzichte van andere havens tussen Hamburg en Le Havre. Het marktaandeel bedroeg bijna 31 procent, wat het hoogste niveau is in vijftien jaar.

De haven van Antwerpen is een belangrijke concurrent van Rotterdam. In de Belgische havenstad ging de overslag in de eerste helft van dit jaar met een kleine 3 procent omhoog tot meer dan 111 miljoen ton, zo blijkt uit cijfers die eerder week naar buiten kwamen. Voor heel 2017 verwacht het Havenbedrijf een groei van maximaal 2 procent van de overslag.

Inkomsten 

Financieel gezien was het ook een goed halfjaar voor de Rotterdamse haven. De inkomsten bedroegen 342 miljoen euro, een lichte stijging van 2,5 procent in vergelijking met 2016. In het eerste halfjaar investeerde de haven zo'n 90 miljoen euro in allerlei projecten.

Volgens topman Allard Castelein is het Havenbedrijf financieel gezond, maar er zijn wel ontwikkelingen die het resultaat gaan drukken. Zo is het Havenbedrijf vanaf 2017 belastingplichtig. Hoeveel belasting er betaald moet worden, is nog niet duidelijk, maar de haven houdt rekening met 30 miljoen euro vennootschapsbelasting. Andere Europese havens betalen geen belasting. Castelein maakt zich dan ook zorgen over dit concurrentieverschil.