De Nederlandse economie loopt 48 miljard euro mis doordat het werkpotentieel van werknemers van 55 jaar en ouder onvoldoende wordt benut.

Nederland komt op een 22e plek op het vlak van ouderenparticipatie onder de 34 landen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), meldt accountants- en advieskantoor PwC woensdag.

Als alle OESO-landen hun arbeidsparticipatie zouden opkrikken naar het niveau van het best presterende EU-land Zweden (75,5 procent), dan zou dat ruim 1.700 miljard euro opleveren. IJsland, Nieuw-Zeeland en Israël hebben zelfs nog meer ouderen aan het werk dan Zweden.

Nederlanders werken relatief veel in deeltijd en dat geldt ook voor ouderen. Daarnaast speelt de welvaart een rol bij de lage ouderenparticipatie in Nederland, omdat mensen daardoor eerder kunnen stoppen met werken.