DEN HAAG - Premier Balkenende is blij dat de economie weer wat lijkt aan te trekken, maar vindt het nog te vroeg om te speculeren over extra lastenverlichting in 2005. Het kabinet gaat alles eerst een rustig op een rijtje zetten, zei hij vrijdag na de ministerraad.

Ook minister Zalm van Financiën wilde niet meedoen aan "de neiging bij de eerste meevaller meteen maar uit te gaan delen". "Het grote jubelen is niet aan de orde."

Afgelopen week lekten nieuwe ramingen van het Centraal Planbureau uit waaruit blijkt dat de economische groei volgend jaar stijgt naar 2,25 procent. Het financieringstekort loopt in 2006 terug naar 1,8 procent.

Balkenende

Balkenende vindt het positief dat het kabinet nu uit "de klem van aanvullende maatregelen" is. De afgelopen jaren moest de regering ieder jaar forse extra bezuinigingen doorvoeren om te voorkomen dat het financierinsgtekort boven de Europese norm van 3 procent zou uitkomen.

Tekort

Tegelijk wees de premier erop dat het tekort volgens de EU-afspraken zo snel mogelijk helemaal moet worden weggewerkt. Ook onderstreepte hij de onzekere factoren in de ramingen van het planbureau, zoals de olieprijs.

Balkenende sloot echter niet uit dat het kabinet zal besluiten om een deel van de financiële meevaller in 2006 te gebruiken voor iets anders dan het wegwerken van het financieringstekort. Hij wees op andere prioriteiten van het kabinet, zoals het verbeteren van de abeidsdeelname en de arbeidsproductiviteit.