Een onderdeel van accountantsbureau KPMG schikt voor 8 miljoen euro in een zaak over fraude bij de bouw van een kantoor langs de A9 in Amstelveen.

Dat melden het Openbaar Ministerie (OM) en KPMG dinsdag. Het gaat om de joint venture KPMG-gebouw Amstelveen II B.V. (KPMG II), waarvan KPMG een van de twee joint venture-partners is.

"Het OM verwijt KPMG II het opzettelijk onjuist doen van aangiften voor de vennootschapsbelasting voor de jaren 2009/2010 en 2010/2011", stelt het OM.

In die jaren heeft KPMG II kosten van huurdersvoorzieningen, zoals vloerbedekking en de balie van de receptie, van de belastbare winst afgetrokken. Hierdoor daalde de winst waarover belasting betaald moest worden. Volgens het OM genoot de vennootschap daardoor een belastingvoordeel dat huurders normaliter pas in de huurperiode daarna hebben.

Het belastingvoordeel dat KPMG II hiermee heeft behaald, is inmiddels terugbetaald aan de Belastingdienst. Ook zou er gefraudeerd zijn met de overeenkomst voor de bouw van het nieuwe kantoor van KPMG en Meijburg & Co.

KPMG besloot in 2000 een nieuw kantoor te bouwen en daar een groot deel van te huren. Meijburg & Co zou de rest huren. De ontwikkeling en realisering van het gebouw werden ondergebracht bij KPMG II. 

Voorbeeldfunctie

Het OM noemt de belastingfraude en valsheid in geschrifte "ernstige strafbare feiten". Dit wordt de vennootschap dan ook zwaar aangerekend.

"KPMG II heeft als onderdeel van een prominente accountantsorganisatie, een maatschappelijke voorbeeldfunctie. Als controleur van jaarrekeningen van bedrijven dienen zij zelf financieel en fiscaal onberispelijk te handelen."

Het OM stelt dat KPMG en KPMG II overtuigend hebben aangetoond in "het reine te willen komen" met het verleden en ook de noodzaak zien van wijzigingen in de organisatie.

Verantwoordelijkheid

Bestuursvoorzitter Albert Röell stelt in een reactie dat de vennootschap en KPMG met de transactie hun verantwoordelijkheid nemen

"Wij betreuren ten zeerste dat de gang van zaken in de ontwikkeling van het nieuwbouwtraject heeft geleid tot twijfel over het handelen van KPMG-gebouw Amstelveen II B.V. in dit project."

Pijnlijk

Hij hoopt dat de vennootschap en KPMG de kwestie nu achter zich kunnen laten. "De verwijten van het Openbaar Ministerie en de omvang van deze transactie zijn pijnlijk voor ons", zegt Röell.

"Wij willen hiermee deze bladzijde uit het verleden omslaan om ons verder te kunnen richten op de toekomst."

Dagvaarding

Verder heeft het OM besloten in totaal vijf natuurlijke personen te dagvaarden. Het gaat onder anderen om twee directieleden en een financieel leidinggevende van KPMG II. 

"Het OM verwijt de twee directieleden van KPMG II het plegen van, dan wel feitelijk leidinggeven aan belastingfraude en valsheid in geschrifte." De financieel leidinggevende wordt verdacht van belastingfraude.

Ook een notaris en een indirect aandeelhouder van de vennootschap van de ondernemer die het pand zou ontwikkelen zijn gedagvaard. De notaris wordt vervolgd voor betrokkenheid bij valsheid in geschrifte. En de indirect aandeelhouder wordt verdacht van witwassen.