Van de verpleeg-, verzorgingstehuizen en thuiszorgorganisaties heeft 39 procent vorig jaar verlies geleden. Een jaar eerder schreef nog geen kwart (24 procent) van deze zorgorganisaties rode cijfers.

Dat blijkt dinsdag uit berekeningen van Intrakoop, een inkoopcoöperatie van de zorg, en accountantskantoor Verstegen. Voor de analyse werden jaarcijfers van bijna vierhonderd zorgorganisaties bekeken.

Gezamenlijk leed de sector in 2016 een verlies van 39 miljoen euro, tegen een winst van 123 miljoen euro het voorgaande jaar.

Personeelskosten

Het verschil is deels te verklaren door gestegen personeelskosten. De totale personeelskosten namen in 2016 met 3,6 procent toe naar 9,9 miljard euro.

Nieuwe cao-afspraken over nabetaling van de onregelmatigheidstoeslag hebben de zorgorganisaties naar schatting 200 miljoen euro gekost.

Werkgevers moesten niet ontvangen onregelmatigheidstoeslagen tijdens de vakantie over de afgelopen jaren alsnog terugbetalen. Zonder deze compensatie zou de toename van de totale personeelskosten maar 2 procent bedragen.

"Een forse kostenpost voor zorgorganisaties van naar schatting 200 miljoen euro. Ook stonden vorig jaar de tarieven en volumes onverminderd onder druk'', aldus Intrakoop.

Investeringen

Ook blijkt dat de investeringen voor het vijfde jaar op rij zijn gedaald. Die daalden vorig jaar met 10 procent. De onderzoekers noemen dit, samen met de krapte op de arbeidsmarkt, een zorgelijke ontwikkeling.

Het aantal moeilijk vervulbare vacatures verdubbelde tot ruim vierduizend banen. Instellingen zijn vooral op zoek naar beter opgeleid personeel voor de zwaardere categorie cliënten in verpleeghuizen en in de wijkverpleging.