Medewerkers van ING in Nederland krijgen na de geboorte van een kind recht op een maand doorbetaald kraamverlof. Deze afspraak voor vaders en niet-biologische moeders staat in een akkoord voor een nieuwe cao.

Ze krijgen ook de mogelijkheid om daarna nog drie maanden onbetaald verlof op te nemen, maken ING en de vakbonden FNV Finance, De Unie en CNV Vakmensen maandag bekend.

Daarnaast kan het personeel jaarlijks anderhalve dag verlof opnemen voor feestdagen die zij belangrijk vinden. Verder krijgen de ruim veertienduizend medewerkers per september een loonsverhoging van 1,7 procent.

Scholingsgeld

Ook zijn er afspraken gemaakt over scholingsgeld van 375 euro per jaar voor iedere werknemer. Dit bedrag wordt verdubbeld als een werknemer zich voor het scholingsprogramma van de bank aanmeldt.

Medewerkers boven de zestig jaar kunnen één dag in de week vrijwilligerswerk doen met behoud van inkomen en pensioenopbouw.

Fases

Personeelsdirecteur Maarten van Beek van ING Nederland noemt het een "mooi onderhandelingsresultaat". Volgens hem doet de nieuwe cao met modernere arbeidsvoorwaarden recht aan "de verschillende fases die medewerkers doorlopen tussen de eerste werkdag en de dag waarop ze met pensioen gaan".

"Het wordt voor medewerkers steeds belangrijker om zelf regie over hun loopbaan te nemen en hun vakmanschap te blijven ontwikkelen, om onafhankelijk te zijn en zelf te kunnen beslissen waar ze hun vakmanschap inzetten", stelt Van Beek.

Vernieuwend

Onderhandelaar Ike Wiersinga van CNV Vakmensen spreekt van "een aantal vernieuwende afspraken". Wiersma benadrukt dat de financiële sector onder druk staat. 

"Er verdwijnen veel banen en helaas is het einde waarschijnlijk nog niet in zicht. Daarom is het goed dat ING al jaren sterk inzet op scholing", aldus de onderhandelaar. 

"Met de individuele leerrekening, waar wij sterk voor hebben gepleit, krijgen werknemers nog meer mogelijkheden om zelf de regie te nemen." Het scholingsgeld mag meegenomen worden naar een andere werkgever.

Tevreden

Ook vakbond FNV Finance is tevreden met de afspraken. "Gegeven de omstandigheden is dit een acceptabele loonsverhoging. Er is sinds lange tijd weer sprake van koopkrachtherstel", zegt Gerard van Hees van FNV Finance.

Ook is hij positief over de afspraak dat de oudere werknemers één keer per week vrijwilligerswerk mogen doen. "Per saldo betekent dat zo'n vierhonderd werknemers één dag in de week kunnen werken voor een goed doel zoals bijvoorbeeld de voedselbank", zegt van Hees van FNV Finance. Dit levert volgens hem intern ook nog eens tachtig arbeidsplaatsen op.

De cao loopt van 1 januari 2018 tot eind december van volgend jaar. Het voorstel wordt voorgelegd aan de leden van de betrokken vakbonden.

Sociaal plan

De partijen hebben verder een principeakkoord over een nieuw sociaal plan afgesproken. In dit plan voor de jaren 2018 tot en met 2022 staan onder meer afspraken over werkgelegenheid en een transitievergoeding. FNV Finance is "naar omstandigheden" tevreden.

"We hebben eind vorig jaar ING opgeroepen sociaal aanvaardbaar te reorganiseren. Dus met vrijwillige vertrekregelingen voor werknemers en zonder toename van onzekere banen in plaats van echte banen", legt Van Hees uit. "Dat hebben we kunnen afspreken in dit sociaal plan."