ZEIST - Kendrion, het voormalige Schuttersveld, heeft over 2004 een nettoverlies moeten schrijven van 12,9 miljoen euro. De circa 100 miljoen euro die de technische handelsonderneming in Zeist moest boeken aan afschrijvingen en advies- en herstructureringskosten, drukten het bedrijf opnieuw in de rode cijfers.

In 2003 leed Kendrion een verlies van bijna 105 miljoen euro. Daaraan lagen toen eveneens vooral bijzondere lasten ten grondslag.