Nederlandse bedrijven hebben in 2015 meer geïnvesteerd in zaken als machines, voertuigen en gebouwen. Het was de eerste keer in vier jaar dat het totale investeringsbedrag steeg.

In totaal investeerden niet-financiële bedrijven voor 51 miljard euro in materiële vaste activa, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag. Computers en grond vallen daar bijvoorbeeld ook onder, maar die wegen minder zwaar in het totaal.

Het grootste deel van de investeringen (28 procent) ging naar machines. Vervoersmiddelen slokten bijna een kwart van het totaal op, bedrijfsgebouwen en woningen ruim 20 procent.

De helft van alle uitgaven komt op het conto van 125 bedrijven. De top tien van grootste investeerders neemt 8,5 procent voor zijn rekening. Bedrijven in de industrie en de vervoers- en opslagsector investeerden het meest.

Trendbreuk

Zo'n 70 procent van de ondervraagde bedrijven heeft in 2015 een investering gedaan. Het aantal bedrijven dat de hand op de knip hield, steeg iets, maar is nog niet op het niveau van 2011 uitgekomen.

Tussen 2011 en 2015 daalde het totaalbedrag aan investeringen, al gaf de top tien toen wel iets meer uit. Volgens het CBS heeft de trendbreuk met het vertrouwen in de economie te maken.

De bevindingen van het CBS komen voort uit nieuwe, meer gedetailleerde cijfers over 2015.