De Belgische overheidsgarantie voor uitbaters van kerncentrales komt volgens de Europese Commissie niet neer op staatssteun. Het gaat om de overheidsgarantie voor het dekken van aansprakelijkheid bij een nucleair ongeluk.

Potentiële slachtoffers krijgen een betere vergoeding en exploitanten hebben er geen voordeel van, is de conclusie van de Europese Commissie.

België nam in december een wet aan die uitbaters verplicht tot 1,2 miljard euro te vergoeden voor een periode tot dertig jaar na een kernongeval. Voor bepaalde schade kunnen zij echter niet terecht bij particuliere verzekeraars.

Dat was reden voor België om een staatsregeling op te tuigen. Nucleaire bedrijven moeten daarvoor jaarlijks een premie afdragen. Die is niet zodanig dat ze daar voordeel van hebben en drukt ook de verzekeraars niet weg, aldus Brussel.

De exploitant blijft aansprakelijk. De overheid kan de uitgekeerde bedragen terugvorderen.