Het saldo van de bezittingen en schulden van de overheid is vorig jaar verder gedaald. Het bedrag zakte naar het laagste niveau sinds het begin van de metingen in 2001.

Het zogenoemde vermogenssaldo ging met 57 miljard euro omlaag naar 199 miljard euro, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Al sinds 2012 daalt het overheidssaldo. Dit komt vooral doordat de aardgasreserves minder waard worden.

De overheid had eind 2016 in totaal 728 miljard euro aan bezittingen. Het gaat om 244 miljard euro aan financiële bezittingen, zoals uitgegeven leningen en aandelen in bedrijven. Voor de rest gaat het om bezittingen zoals grond, wegen en olie- en gasreserves. 

Schuld

De schuld van de Nederlandse overheid kwam vorig jaar uit op 529 miljard euro. Die bestaat voornamelijk uit leningen en staatsobligaties.

In vergelijking met het jaar 2015 zijn de schulden nagenoeg gelijk gebleven en zijn de bezittingen minder waard geworden.

Reserves

De olie- en gasreserves waren vorig jaar 41 miljard euro waard, tegen 102,8 miljard euro in 2015. Er wordt minder gas opgepompt dan eerder was voorzien, daarom worden de gasbaten over een langere periode uitgesmeerd. Dit maakt dat de reserves minder waard zijn geworden.

Doordat de aardgasreserves een groot deel van de overheidsbezittingen uitmaken, heeft een waardedaling van de reserves een groot effect op het vermogenssaldo.