VOORBURG - De werkloosheid is de afgelopen drie maanden iets gedaald. In de periode van november 2004 tot en met januari 2005 telde Nederland, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, 487.000 werklozen. Dat zijn er 6000 minder dan in de laatste drie maanden van 2004, zo heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag gemeld.

De lichte daling van het aantal werklozen volgt op drie achtereenvolgende stijgingen, aldus het CBS. Het bureau publiceert iedere maand werkloosheidscijfers.

Vergeleken met een jaar geleden is de werkloosheid wel toegenomen. De afgelopen drie maanden was gemiddeld 6,5 procent van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar eerder was dat in dezelfde periode 6,1 procent.

Het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) telde in januari 704.100 niet werkende werkzoekenden. Dat is 1,7 procent meer dan in december 2004. Het totale aantal werklozen is bij het CWI hoger, omdat het iedere niet-werkende werkzoekende meetelt, ook mensen die bijvoorbeeld maar enkele uren per week willen werken. Het CBS neemt de groep die minder dan twaalf uur per week wil werken, niet mee.

Verder constateert het CWI dat de jeugdwerkloosheid weer meer dan gemiddeld toeneemt. In januari steeg het aantal werkloze werkzoekenden onder de 23 jaar met 4,4 procent. In maanden daarvoor ontwikkelde de werkloosheid onder jongeren zich juist even iets gunstiger ten opzichte van andere leeftijdsgroepen.

In januari hebben werkgevers bij het CWI 19.720 vacatures aangemeld. Dat is 6 procent meer dan in dezelfde maand in 2004.