FRANKFURT - De lucht is aan het opklaren in de Europese economie. De Europese Centrale Bank (ECB) ziet de groei aantrekken en verwacht voor 2003 een groei van tussen de 2,1 en 3,1 procent. Dat staat in het maandrapport over juni dat de bank donderdag publiceerde.

De impuls voor de groei komt van de export. Door het aantrekken van de wereldeconomie kan de export van Europa volgend jaar groeien met 4,5 à 7,7 procent. Een risico blijft de ontwikkeling van de olieprijzen. Ook de ongelijke ontwikkelingen in de wereldeconomie kunnen een bedreiging vormen.

Meer groei kan leiden tot een onevenwichtige ontwikkeling van de prijzen. Voor de korte termijn zijn de vooruitzichten voor prijsstabiliteit onzekerder dan tot voor kort werd aangenomen, aldus de ECB.

De inflatie komt in de eurolanden in ieder geval hoger te liggen dan de 2 procent die de ECB wenselijk acht. De bank gaat er vanuit dat de geldontwaarding oploopt tot 2,1 à 2,5 procent. In december hield de ECB het nog op 1,1 à 2,1 procent.

Op de financiële markten werd dit laatste opgevat als een voorbode van een renteverhoging. De meeste bankeconomen houden het erop dat de ECB zijn belangrijkste rentetarief in het derde kwartaal dit jaar zal verhogen, van 3,25 tot 3,5 procent.