AMSTERDAM - Bankverzekeraar ING heeft zijn winst afgelopen jaar op een recordniveau getild. De operationele nettowinst van het concern steeg tot 5,39 miljard euro, een toename met 33 procent. De donderdag gepresenteerde cijfers liggen boven de verwachtingen. De winstgroei is voor het grootste deel toe te schrijven aan het bankbedrijf van ING, dat wederom flink meer verdiende.

De bankenpoot van het concern profiteerde van fors lagere kosten bij de zakenbank. Ook zette de internetbank ING Direct zijn opmars door. Samen met het vrijkomen van een aantal omvangrijke voorzieningen leverde dat een stijging op van de operationele winst met ruim 55 procent. Het winstcijfer bedroeg 2,40 miljard euro tegen 1,55 miljard in het voorgaande jaar.

Bij het verzekeringsbedrijf steeg de winst uit de dagelijkse bedrijfsuitoefening met 19 procent tot bijna 3 miljard euro. Vooral in Azië en het gebied rond de Stille Zuidzee deed het concern goede zaken. De verzekeringsactiviteiten in Europa leverde wat minder op dan in 2003, voornamelijk omdat er minder eenmalige meevallers in de boeken kwamen.

Nettowinst

De nettowinst van ING nam afgelopen jaar met bijna 48 procent toe tot 5,97 miljard euro. In 2003 boekte ING een nettowinst van 4,04 miljard euro. Het nettowinstcijfer steeg omdat het concern flink meer verdiende op de verkoop van aandelen. De bankverzekeraar heeft in de tweede helft van het afgelopen jaar een deel van zijn Nederlandse beleggingen verkocht. Samen met andere aandelenverkopen leverde dat 579 miljoen euro op. In het voorgaande jaar moest de bankverzekeraar 10 miljoen euro toeleggen op zijn aandelenportefeuille.

Boekhoudposten

De jaarcijfers van ING staan bol van de eenmalige boekhoudposten. De vorig jaar aangetreden topman M. Tilmant is met een stofkam door de bedrijfsonderdelen gegaan en heeft activiteiten in de etalage gezet. In Nederland werd de vermogensbeheerder CenE Bankiers verkocht en ook de Duitse bankdochter BHF ging van de hand. Verder werd onder meer een herverzekeraar in de Verenigde Staten verkocht. Niet alle verkopen leverden een boekwinst op. Op BHF en de Amerikaanse herverzekeringen moest ING bijvoorbeeld geld toeleggen.

Meevaller

Per saldo leverde de hele reeks bijzondere posten een meevaller op van 339 miljoen euro. Het vrijvallen van tientallen miljoenen aan belastingvoorzieningen droeg hier voor een belangrijk deel aan bij. De optelsom van meevallers kwam iets lager uit dan in 2003.

Bestuursvoorzitter Tilmant zei in een toelichting op de jaarcijfers dat hij grotendeels klaar is met de opruiming bij ING. Hij zal zich verder richten op het toewijzen van geld aan de juiste onderdelen om de winst en de groei van het concern te versterken. De resultaten over het afgelopen jaar noemde hij "bemoedigend".

In het vierde kwartaal steeg de operationele nettowinst van het concern met ongeveer eenderde tot 1,38 miljard euro. Zowel het verzekeringsbedrijf als de bankenpoot droeg hieraan bij. De nettowinst kwam in het laatste kwartaal van 2004 uit op 1,53 miljard euro.