DEN HAAG - De onderhandelingen over een nieuwe CAO voor rijksambtenaren zijn donderdagochtend vroeg vastgelopen. De bonden en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties konden het niet eens worden over onder meer een korting op de doorbetaling tijdens ziekte.

Het overleg tussen department en bonden vergde twaalf uur. De bonden braken het gesprek in de nachtelijke uren af. Het gaat om de CAO voor 2004.

Volgens het ministerie vormde de doorbetaling van het loon in het tweede ziektejaar een breekpunt. Minister Remkes (Binnenlandse Zaken) had voorgesteld mensen die door ziekte slechts in deeltijd beschikbaar zijn, alleen voor de gewerkte uren te betalen. De bonden wilden dat gecompenseerd zien met een eenmalige uitkering.

Beloning

Verder wezen ze ook het voorstel voor een eenmalige beloning af. Die premie zou gekoppeld moeten zijn aan de verlaging van het ziekteverzuim. De bonden verzetten zich tegen de "reeks van verslechteringen", zoals een woordvoerder van Abvakabo het uitdrukte. Zij stelden een algemene loonsverhoging van 0,75 procent per 1 januari 2005 voor.